Bảng giá hệ thống tạo Website tự động

Hãy chọn cho mình gói dịch vụ phù hợp và bắt đầu tăng tốc cùng chúng tôi

Gói Fullsetup

Cho 1 Hệ thống(01 domain)
đ 6.868.000 /Năm
 • 100+ Mẫu website dựng sẵn
 • Hỗ trợ 1 năm
 • Update 1 năm
 • CLOUD SERVER 40GB SSD (Free)
 • CPU : 2 core
 • RAM : 2GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần

Gói chuyên nghiệp

Cho 02 Hệ thống(02 domain)
đ 10.898.000 /Năm
 • 100+ Mẫu website dựng sẵn
 • Hỗ trợ 1 năm​
 • Update 1 năm​
 • CLOUD SERVER 80GB SSD (Free)
 • CPU : 3 core
 • RAM : 4GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
Popular

Gói VIP

Cho 10 Hệ thống(10 domain)
đ 48.868.000 /Năm
 • 100+ Mẫu website dựng sẵn
 • Hỗ trợ 1 năm​​
 • Update 1 năm​
 • CLOUD SERVER 360GB SSD (Free)
 • CPU : 8 core
 • RAM : 32 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
QUICK NAVIGATION
×